Samtalsterapeut

Anders Kristiansson

* Kroppen har ett inneboende system för självläkning. Denna är den starkaste faktorn för tillfrisknande. Av olika orsaker sätts detta system i obalans och ger sig uttryck i kropp och/eller sinne och tillfrisknande uteblir.
* Anders uppgift är att finna dessa obalanser genom samtal och/eller bildterapi samt finna balansen i kroppens eget självläkningssystem.
* Anders arbetar tillsammans med de andra specialisterna på i.m.c. för att lösa det individuella behovet eller problemet i ett större perspektiv.
* Yrkeskunskapen sträcker sig alltifrån att förebygga allmänna mänskliga problem eller behov till missbruk och de vanligaste diagnoserna inom psykiatrin såsom utmattningstillstånd, depression, paniksyndrom och ångesttillstånd