OMI-britsen

OMI-britsen är resultatet av ett samarbete mellan i.m.c. och Masolet.

* OMI-britsen är speciellt utvecklad för utövare av Cyriax-systemet och gör det möjligt att utföra alla manipulationer utan assistenter.
* Ett system av "bananer" gör det snabbt och enkelt att byta mellan de olika manipulationerna/mobiliseringarna.
* OMI-britsen är också tillräckligt låg (40 cm från golvet) för att effektivt kunna utföra lumbalmanipulationerna.

Kontakta Jörgen Ödemark +4791572035 eller Thomas Niegemann 040-6110501