Det Arkaiska Systemet

Undersökning

Det Arkaiska Systemet letar efter orsaken till att en eller flera funktionella rörelsekedjor störs i form av svaghet eller stramhet, minskad eller ökad rörlighet, asymmetri eller förändring på ett annat sätt som leder till att en el-ler flera strukturer belastas på ett sätt att hållfastheten i dessa strukturer överskrids och skada eller smärttillstånd uppkommer.

Detta innebär att diagnosen, strukturen som är drabbad, inte är det primära utan orsaken till diagnosen ställs i fokus. Frågan varför, ställs i så många led som möjligt. Detta innebär inte att diagnosen är ointressant, tvärtom. Om vi ska kunna spåra orsaken till diagnosen måste vi veta vad patienten lider av. OMI ställer diagnosen och Det Arkaiska Systemet svarar på frågan varför. Det inne-bär också att det inte är självklart att orsaken är fysisk. Kropp och sinne hör intimt ihop och är mycket svåra att skilja åt.

Behandling

Det Arkaiska Systemet behandlar den eller de bakomliggande orsakerna till diagnosen för att eliminera de störda funktionella rörelsekedjorna så att dessa åter blir symmetriska och belastningen på de skadade strukturerna normaliseras, först då kan kroppens egen självläkning ge permanenta resultat och fullständig remission bli resultatet.

Om vi bara behandlar diagnosen har vi bara behandlat ett symtom på en lång kedja av kroppsliga reaktioner på en grundläggande orsak. Vi har troligtvis ”bara” behandlat den svagaste länken i kedjan. Det är sannolikt att när vi stärkt den enskilda länken som gett symtom kommer hållfastheten av någon annan länk i kedjan att ge symtom.

Därför måste vi förstå hela kedjan och framförallt behandla orsaken till att den funktionella rörelsekedjan är störd.

Rehabilitering

Gemene man och kvinna bör ha en koordination så att centrala nervsystemet och alla muskelkedjor kan fungera optimalt utifrån ett stabilt rörelsecentrum.

Rehabiliteringen börjar med att träna på och koordinera spänningen i rörelsecentrum. Alla funktionella rörelse-kedjors ankare. Rörelsecentrum måste fungera för att muskler och muskelkedjor ska ha en förutsättning att normaliseras. Målet är att rörelsecentrum åter ska bli aktiverad från autonoma nervsystemet och därmed bli automatiskt. När undersökningen visar att inga muskel-kedjor eller enskilda muskler uppvisar någon inhibering kan träningen börja.

Den initiala träningen börjar med barnets motoriska rörelsemönster eller vårt släktes evo-lutionära rörelsemönster om man så vill. Träningen bör-jar med att restaurera de grundläggande evolutionära rörelsemönstren med rörelsecentrum som ett centrum. Tanken är att sätta rörelsemönstren i default genom att använda babyns och barnets samt evolutionens moto-riska utvecklingsmönster.

När vi återfått koordinationen, den kontrollerade instabiliteten, med rörelsecentrum som det centrala fundamentet är det dags att träna styrka och rörlighet med grundläggande funktionella rö-relser.

Generell styrka

Gemene man och kvinna bör minst ha en sådan grundläggande generell styrka och hållfasthet att muskulatur, skelett, ledband och ledkapsel klarar av att behålla kroppens alla leder i centrum av ledhålan i det dagliga livet.

Styrketräningen ska inte bedrivas förrän man klarar att koordinera sina rörelsekedjor med rörelsecentrum som centrum.

Styrketräningen bedrivs med långsamma progressiva helkroppsrörelser med skivstång, kettlebells, hantlar eller liknande. Tekniken i de grundläggande rörelserna är oerhört viktig. Progressionen får inte påbörjas förrän tekniken är fulländad. Vad som är ett observandum är att dessa rörelsers utförande är helt beroende på vilka hävarmar den enskilde patienten har. Förhållandet mellan bland annat lårbenslängd, underbenslängd och ryg-längd är av största betydelse.

För att kunna vara stabil i det dagliga livet är målsättningen minst 100 % av kroppsvikten i marklyft, minst 75 % av kroppsvikt i knäböj, 60 % i bänkpress och 45 % i militärpress. Styrkan är ett minimum för att bibehålla kroppens symmetri och hindra uppkomsten av felställningar.

Rörlighet

Gemene man och kvinna bör ha en sådan rörlighet att man med lätthet klarar alla funktionella rörelser med korrekt teknik.

Det Arkaiska Systemet använder oftast inte isolerad stretching utan maximalt rörelseuttag med funktionella rörelser. Om man inte klarar att tekniskt korrekt utföra en funktionell rörelse på grund av stelhet i en isolerad muskel och ingen orsak finns mer än förkortning kan stretching vara adekvat, annars inte. Orsaken till förkortning bör alltid utredas först.