Vibrationsträning

Vibrationsträningens historia börjar i Sovjetunionen på 60-talet då ingenjören Vladimir Nazarov konstruerade den första vibrationsmaskinen. Den användes av elitidrottare, kosmonauter och dansare på Bolshojbaletten under mycket hemlighetsmakeri.

Ryktena florerade bland västvärldens idrottare. När Sovjetunionen föll kom hemligheten ut bland forskare och en italiensk professor Carmelo Bosco utvecklade maskinen genom att inte bara se på frekvensen utan även på höjden på vibrationerna.

Xrsize började år 2000 att tillverka den enda svenska vibrationsmaskinen och har sedan utvecklat den till vad den är idag.

Det finns idag många forskare och ingenjörer som arbetar med vibrationsträning och samtliga är överens om att detta är en del i dagens och framtidens träningsmetoder både bland idrottare, vanliga människor som vill må bättre, inom sjukvården, äldrevården och rehabilitering.

Det finns idag inga kända biverkningar av vibrationsträning. Vibration är en både säker och effektiv träningsmetod, som används i hela Europa både av sjukhus, rehabcenter, elitidrottare, företag och privatpersoner.

Vad händer när du vibrerar?

Sträckreflexen i musklerna aktiveras när man står på en vibrerande platta. Det är en reflex som gör att muskeln spänner sig, då den får ett slag, så att den inte skadas.

Det innebär att om man t ex står på tå på XRSIZE så spänns vadmuskeln mycket hårdare än vad man kan spänna den medvetet och detta sker 35 ggr per sekund vid 35 hz. Det är detta som ger den mycket höga träningseffekten och att muskeln är maximalt spänd under övningen. Om man i stället skulle träna tåhävningar med en vikt på axlarna så är muskeln maximalt spänd under bara en liten del av övningen.

Det kan man överföra till alla kroppens muskler, inte bara till benmuskulaturen. Man kan komma åt muskler som normalt inte kan tränas annat än med sjukgymnastik, t ex de små musklerna vid ryggraden multifiderna. Vibrationsträning är ett mycket effektivt sätt att träna och som på kort tid ger maximal träning. Varför man skall spänna den muskel man vill träna är att vibrationer är effektivare på en spänd muskel än på en avslappnad.

Man får även en hormonell påverkan t ex tillväxthormon +460%, könshormon +7%, serotonin (ett må-bra-hormon) ökar och stresshormonet kortisol sjunker med 36% efter 10 minuters träning.

Det innebär att man tränar kort tid, ca: 10-15 minuter tre gånger i veckan, och att man kan träna även om man är skadad och kan komma ur skadeperioden med musklerna i behåll. Du minskar risken för träningsvärk eftersom man får en 50%-ig ökning av blodgenomströmningen och slaggprodukterna spolas ut med blodet. Det ger kortare läkningstid vid skador och ingen belastning på leder och senfästen. Man får även en förbättrad cirkulation, balans och en ökad rörlighet och flexibilitet. Benskörhet som är en folksjukdom kan behandlas effektivt med vibrationsträning.

Forskning

Vibrating insoles and balance control in elderly people The Lancet 4 Okt. 2003. Attila A Priplata, James B Niemi, Jason D Harry, Lewis A Lipsitz, James J Collins:


15 yngre och 12 äldre patienter ställdes på vibrerande plattor. Man fick en förbättring av balansen när man mätte posturalt svaj. Förbättringen var större hos äldre patienter än yngre. Vibrationer kan göra det möjligt övervinna obalans orsakad av åldersrelaterad instabilitet.


Treatment of chronic lower back pain with lumbar extension and whole-body vibration exercise: a randomized controlled trial. J. Rittweger, et al; Spine 2002 Sep 1;27(17):1829-34:


60 patienter med långvariga ryggproblem (genomsnitt 13 år) tränade vibrationsträning under 3 månader. En mycket tydlig reduktion av smärta uppmättes. Kontrollerade vibrationer kan vara en lösning på ryggproblem i stället för en orsak.


Sensory stimulation promotes normalization of postural control after stroke. Stroke 1994, 25:1176-1180. Magnusson M, Johansson K, Johansson BB:


Stroke patienter som överlevt mer än 2 år efter stroke tränades med vibrationsträning och galvanisk stimulering. De jämfördes med en likvärdig kontrollgrupp.. Man fann mycket bättre resultat i behandlingsgruppen än i kontroll gruppen då man mätte balans i form av posturalt svaj, och effekten stod sig ännu två år efter behandling.


Effect of vibration exposure on muscular performance and body balance. randomized cross-over study Clin. Physiol. & func im (2002) 22, 145-152. S. Torvinen, et al (Bone Research Group, UKK Institute, Tampere, Finland):


8 män och 8 kvinnor 24-33 år utsattes för 4 min lång vibrationsträning. Man gör en utvärdering av såväl muskelfunktion som balansfunktion 2 min och 60 min efter avslutad träning. Man fann 2,5% nettoökning i hopphöjd, 3,2% ökning i isometrisk muskelstyrka i benen, och 15,7% förbättring av balansfunktionen. Allt statistiskt säkerställt.


Influence of vibration on mechanical power and electromyogram activity in human arm flexor muscles. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1999, 79:306-311. Bosco C, Cardinale M, Tsarpela O:


12 boxare på elitnivå som utsattes för muskelvibrationer i armarna. Man fann då att vibrationer gav en mycket stor ökning av nervaktiviteter, vilket ledde till ökad styrka och muskulär effekt.


Recovery: M.Hartard, C.Kleinmond, C.Lammel, et al (Technical University Munchen, unpublished data):


Resultat indikerar att vibrationsträning under en läkningsperiod gör att man behåller muskelstyrkan och rörligheten i både armar och ben.


Hormonal responses to whole-body vibration in men. Eur J Appl Physiol 2000, 81:449-454. Bosco C, Iacovelli M, Tsarpela O, Cardinale M, Bonifaci M, Tihanyi J, Viru M, DeLorenzo A, ViruA:


14 manliga försökspersoner utsattes för träning med helkropps vibrationer. Enl. blodprov fans en betydlig ökning av testosteron 7% och tillväxthormon 460%, medan mängden kortisol minskade med 36% .Vid funktions testning fann man, att hoppförmågan förbättrats. Rapporten anser sammanfattningsvis, att kroppsvibrationer på grund av proprioceptiv feedback förbättrar neuromuskulära funktioner.


Effect of vibratory stimulation on maximal force and flexibility. J Sports Sci 1994, 12:561-566. Issurin VB, Lieberman DG, Tenenbaum G:


28 manliga elitidrottare delades upp i 3 grupper och tränades 3 gånger i veckan under 3 veckor enl. följande sätt: grupp 1 fick konventionell styrketräning i kombination med vibrationsträning, grupp2 fick enbart konventionell styrketräning och grupp 3 fick skenträning. Vibrationsträning gav en ökning i isotonisk muskelstyrka som var 49,8% större än konventionell träning, medan den tredje gruppen inte fick någon träningseffekt alls.


Adaptive responses of human skeletal muscle to vibration exposure. Clinical Physiology 1999, 19:183-187. R, Introini E, Cardinale M, Tsarpela O, Madella A, Tihanyi J, Viru A:


6 volleybollspelare utsattes för helkroppsvibrationer. De testades sedan med benpress på en glidmaskin med extrabelastning på 70, 90, 110 och 130 kg. Man fick då en statistiskt säkerställd förbättring av både styrka och snabbhet jämfört med kontrollgruppen.


Support stability influences postural responses to muscle vibration in humans. European Journal of Neuroscience 1999, 11, 647-654. Ivanenko, Y. P., Talis, V. L. & Kazennikov, O. V.:


Rapporten visar, att både vibrations träning och träning på en instabil platta påverkar det proprioceptiva systemet.

From balance regulation to body orientation:two goals for muscle proprioceptive information processing? Experimental Brain Research 1999, 124:80-88.Kavounoudias A, Gilhodes JC, Roll R, Roll JP:


Man kunde då påvisa, en påtaglig påverkan av kroppens proprioceptiva system, vilket kan användas för både kroppsbalans och kroppsorientering. Då ett antal senor utsattes för vibrationer.


The effects of human ankle muscle vibration on posture and balance during adaptive locomotion. Exp Brain Res 2002, 13:24-34Sorensen, KL, Hollands MA, Patla E:


Studien genomfördes för att studera proprioceptionen i underbensmuskulaturen och dess roll för dynamisk stabilitet under gång. Man antog, att information om muskellängd ger information om såväl läge som acceleration av tyngdpunkten. Genom att utsätta musklerna för vibrationer kunde man påvisa signifikanta förändringar i gångmönstret. Författarna drar av sitt experiment slutsatsen, att muskelspolarna i vadmuskulaturen spelar en betydande roll för kontroll av hållning och balans under svingfasen av gången, men ger också information om hur kroppens tyngdpunkt rör sig i förhållande till stödfoten.